De conformitat amb la vigent Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, Roc Propietats informa que les dades de caràcter personal dels Usuaris de el web site www.rocpropietats.com remesos pels usuaris a través del formulari seran reenviades a l'empresa Roc Propietats i s'incorporaran i tractaran en fitxers automatitzats propietat de cadascuna de les empreses i que seran gestionat exclusivament per a la finalitat descrita en cada formulari o mitjà de resposta.

Al prémer el botó "ENVIAR", l'Usuari consenteix al tractament de les seves dades per part de Roc Propietats. L'usuari disposa d'un termini de 30 dies per manifestar la seva negativa a el tractament abans esmentat a través de comunicació escrita a Roc Propietats.

Roc Propietats es comprometen a que les dades de caràcter personal sol·licitades seran les estrictament necessàries per a dur a terme el servei demandat. Se li informarà si és el cas de l'obligatorietat de facilitar determinades dades, sense els quals no seria possible dur a terme la prestació. Igualment, Roc Propietats, com a responsable del fitxer, es compromet a mantenir el secret i la confidencialitat sobre les dades de caràcter personal que li siguin facilitades, adoptant totes les mesures de seguretat necessàries que evitin la seva pèrdua, modificació sense consentiment o accessos no autoritzats, d'acord amb el Reglament de Desenvolupament de la LOPD aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Així mateix s'informa a l'Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de protecció de dades de caràcter personal, notificant-ho a Roc Propietats.

D'altra banda, d'acord amb el que disposa la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic, Roc Propietats es comprometen a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver recaptat abans l'expressa autorització del destinatari. L'Usuari podrà oposar-se a l'enviament de publicitat marcant la casella corresponent.